VFA-kurs

Svensk frakturprevention hade glädjen att för första gången i Sverige erbjuda kursen Vertebral Fracture Recognition Course". Kursen genomfördes 15 maj 2024 på Westmanska palatset i Stockholm och blev fulltecknad. Vi hade över 50 deltagare från Sverige och Norge. Innehållet i kursen är framtaget av International Society of Clinical Densitometry (ISCD). Bilderna är på engelska men föreläsningarna är på svenska.

Kursen fokuserar helt på VFA-metoden som i samband med bentäthetsmätning (DXA) ger en möjlighet till bilddiagnostik av ryggkotorna. 

MÅLBESKRIVNING:

  • Att känna till olika metoder för bilddiagnostik av ryggen
  • Att kunna diagnosticera och gradera kotfrakturer på VFA.
  • Att känna till andra vanliga fynd på ryggröntgen (ej fraktur).
  • Känna till indikationerna för VFA enligt ISCD.

MÅLGRUPP

  • Läkare med uppgift att tolka bentäthetsmätningar (DXA) och VFA.
  • Annan vårdpersonal med särskilt intresse.

Du kan anmäla ditt intresse till nästa VFA-kurs nedan.

Intresseanmälan