DXA-kurs 2024


Svensk Frakturprevention erbjuder i samarbete med Svenska Osteoporossällskapet, International Society for Clinical Densitometry (ISCD) och Interational Osteoporosis Foundation (IOF) kursen "Osteoporosis Essentials: Densitometry, Diagnosis and Management Course".

Detta är en standardiserad certifieringskurs som är framtagen av IOF och ISCD och ges till vårdpersonal världen över som arbetar med DXA och osteoporos. Det finns två olika spår där kursen för DXA-operatörer och läkare kommer att ske i parallella sessioner. Sammanlagt består kursen av 2 heldagar och cirka 13 olika sektioner.

Alla som genomgår kursen och genomför en online-examination kommer att erhålla ett certifikat "Attestation of Achievement". Själva examinationen organiseras av IOF och ingår i anmälningsavgiften. 

I anmälningsavgiften ingår digital kurs, kursmaterial (alla föreläsningar som skickas hem i ett kompendium) samt examination.

Kursmaterial och examen är på engelska. Undervisningen under kursen sker på svenska.

Datum: Preliminärt hösten 2024


Intresseanmälan