Mattias Lorentzon

Professor och överläkare i geriatrik vid Göteborgs Universitet och Osteoporosmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndal. Kliniskt verksam vid osteoporosmottagningen och bedriver klinisk forskning främst inom osteoporos och frakturrisk. Har tidigare varit ordförande i terapigruppen för osteoporos i Västra Götalandsregionen, ordförande i Svenska Osteoporossällskapet samt arbetat många år med Socialstyrelsen nationella riktlinjer.

Certifierad DXA-tolkare (Certified Clinical Densitometrist). Undervisar på den svenska DXA-kursen som anordnas av de internationella osteoporossällskapen IOF och ISCD. 


Märit Wallander

Specialist i allmänmedicin och medicine doktor, osteoporosmottagningen, Linköpings universitetssjukhus och osteoporosmottagningen Visby Lasarett. Tidigare kliniskt verksam på Karolinska Universitetssjukhusets osteoporosmottagning under flera år. Är med i styrelsen för Svenska osteoporossällskapet för osteoporossällskapet.

Certifierad DXA-tolkare (Certified Clinical Densitometrist). Undervisar på den svenska DXA-kursen som anordnas av de internationella osteoporossällskapen IOF och ISCD.


Kristian Axelsson

ST-läkare i allmänmedicin, medicine doktor och civilingenjör. Forskar på frakturrisk och nytta med behandling i olika riskgrupper. Ordförande för terapigruppen i Region Västra Götaland sedan flera år och är med i styrelsen för Svenska osteoporossällskapet. Har även varit delaktig i de senaste nationella riktlinjerna på Socialstyrelsen och SKR. 

Certifierad DXA-tolkare enligt Internationella Osteoporosföreningen (IOF/ISCD). 


Andreas Kindmark

Professor och överläkare i endokrinologi, Akademiska Sjukhuset Uppsala. Kliniskt verksam vid mottagningen för metabola sjukdomar med utredningar av skelettmetabola sjukdomar, med bland annat bentäthetsmätning med DXA och pQCT. Forskning som rör ärftliga faktorer för benomsättning där forskargruppen försöker identifiera vilka gener som påverkar skelettet för att hitta nya vägar att diagnosticera och behandla skelettsjukdomar.

Certifierad DXA-tolkare (Certified Clinical Densitometrist). Undervisar på den svenska DXA-kursen som anordnas av de internationella osteoporossällskapen IOF och ISCD.