DXA-tolkning

För att kunna bedöma och tolka en DXA krävs god kännedom om metoden, alla felkällor samt en förmåga att kunna tolka resultatet kliniskt.

Vi kan tillhandahålla distanstolkningar av era mätningar och ge kvalitetssäkrade utlåtanden, där vi som tolkar är samtliga certifierade enligt internationella riktlinjer och har mångåriga kunskaper i klinisk osteoporosvård på expertnivå. 

Att vi är certifierade tolkare innebär att vi kan tolka DXA-resultatet korrekt, diagnosticera och bedöma förändring i bentäthet i jämförelse med tidigare undersökningar. Vi kan därmed utforma rapporten på ett korrekt och standardiserat sätt och sedan göra en helhetsbedömning med en klinisk rekommendation baserad på den information som finns tillgänglig.


Övriga tjänster inom osteoporos

Vårt mål är även att kunna erbjuda en lösning som passar just dina behov. Det kan handla om konsultation i samband med uppstart av osteoporosmottagning, rådgivning angående rutiner och riktlinjer. Kontakta oss för med dina specifika önskemål för en diskussion.