Svensk Frakturprevention erbjuder i samarbete med Svenska Osteoporossällskapet, International Society for Clinical Densitometry (ISCD) och Interational Osteoporosis Foundation (IOF) kursen "Osteoporosis Essentials: Densitometry, Diagnosis and Management Course".

Svensk Frakturprevention har tagit över Lipuskursen "Osteoporos - Det du behöver veta och litet till!". Den är numera grundmodulen i en utbildningsserie om osteoporos. Denna endagskurs om fattar grundläggande kunskap inom frakturrisklära, DXA/VFA, utredning och behandling. OBS! Kursen ersätter inte IOF/ISCD:s certifieringskurs inom DXA.