DXA-kurs 2023


Svensk Frakturprevention erbjuder i samarbete med Svenska Osteoporossällskapet, International Society for Clinical Densitometry (ISCD) och Interational Osteoporosis Foundation (IOF) kursen "Osteoporosis Essentials: Densitometry, Diagnosis and Management Course".

Detta är en standardiserad certifieringskurs som är framtagen av IOF och ISCD och ges till vårdpersonal världen över som arbetar med DXA och osteoporos. Det finns två olika spår där kursen för DXA-operatörer och läkare kommer att ske i parallella sessioner. Sammanlagt består kursen av 2 heldagar och cirka 13 olika sektioner.

Alla som genomgår kursen och genomför en online-examination kommer att erhålla ett certifikat "Attestation of Achievement". Själva examinationen organiseras av IOF och ingår i anmälningsavgiften. 

I anmälningsavgiften ingår digital kurs, kursmaterial (alla föreläsningar som skickas hem i ett kompendium) samt examination.

Kursmaterial och examen är på engelska. Undervisningen under kursen sker på svenska.

Datum: 6-7 september (8.00-17.45)

Plats: Digitalt

Pris: 750 USD

Sista anmälningsdag om man väljer fakturering (se nedan) är 16 juni. Om man registrerar sig och betalar själv via IOFs hemsida kan man anmäla sig fram till kursstart. För att vara säker på att erhålla kursboken före kursstart ´betalningen vara oss/IOF tillhanda senast 1 månad före kursstart.

ANMÄLAN OCH BETALNING:

Då detta är ett internationellt samarbete måste anmälan ske i två steg.

  1. Först måste man anmäla sig i nedanstående formulär. Du kommer då att få en bekräftelse på att vi har mottagit din anmälan.

  2. Betalning:

    a) Registrering och betalning på IOF:s hemsida https://www.osteoporosis-essentials.org//course/2023-09-06-sweden-stockholm (VISA, Mastercard eller Paypal). Det är först när kursen är betald som man är antagen.

    b) Om man inte har möjlighet att betala med kreditkort på IOF:s hemsida kan vi erbjuda hjälp med fakturering och registrering. Kursavgift blir då 750 USD + 625 SEK inkl. moms (administrativ avgift). 


Önskar du mer information om anmälan kontakta: info@svenskfrakturprevention.se

Anmälan