Nyheter

Svensk Frakturprevention erbjuder i samarbete med Svenska Osteoporossällskapet, International Society for Clinical Densitometry (ISCD) och Interational Osteoporosis Foundation (IOF) kursen "Osteoporosis Essentials: Densitometry, Diagnosis and Management Course".

Svensk Frakturprevention har tagit över Lipuskursen "Osteoporos - Det du behöver veta och litet till!". Den är numera grundmodulen i en utbildningsserie om osteoporos. Denna endagskurs om fattar grundläggande kunskap inom frakturrisklära, DXA/VFA, utredning och behandling. OBS! Kursen ersätter inte IOF/ISCD:s certifieringskurs inom DXA.

Vår vision

Osteoporosfrakturer är en av vår samtids största utmaningar inom vården. I Sverige räknar man med att varannan kvinna och var fjärde man kommer att drabbas av en osteoporosfraktur. Många frakturer, framförallt kot- och höftfrakturer, medför ett betydande lidande för patienten, funktionsnedsättning, ökad dödlighet samt stora kostnader för sjukvården och samhället. Trots detta är osteoporos än idag ett underprioriterad och underbemannat område där det ofta saknas rätt kompetens för att kunna ge patienterna en säker och högkvalitativ vård.

Vi vill arbeta för ökad kvalitet inom osteoporosvården genom att erbjuda fortbildning inom osteoporos och konsulttjänster på expertnivå inom bentäthetsmätningar (DXA-tolkning) och klinisk osteoporosvård.