Vår vision

Osteoporosfrakturer är en av vår samtids största utmaningar inom vården. I Sverige räknar man med att varannan kvinna och var fjärde man kommer att drabbas av en osteoporosfraktur. Många frakturer, framförallt kot- och höftfrakturer, medför ett betydande lidande för patienten, funktionsnedsättning, ökad dödlighet samt stora kostnader för sjukvården och samhället. Trots detta är osteoporos än idag ett underprioriterad och underbemannat område där det ofta saknas rätt kompetens för att kunna ge patienterna en säker och högkvalitativ vård.

Vi vill arbeta för ökad kvalitet inom osteoporosvården genom att erbjuda fortbildning inom osteoporos och konsulttjänster på expertnivå inom bentäthetsmätningar (DXA-tolkning) och klinisk osteoporosvård.