OSTEOPOROS - grundkurs

Detta är grundmodulen i en utbildningsserie om osteoporos och ger grundläggande kunskaper inom benbiologi, frakturrisklära, bentäthetsmätning, utredning och behandling.  

Kursen är granskad och certifierad av Lipus - klicka här för att komma till kursen på Lipus hemsida.

Målgrupp:

Målgrupper: Specialister samt ST-läkare i slutfasen av sin specialistutbildning inom specialiteterna endokrinologi, gynekologi, allmänmedicin, geriatrik, internmedicin, ortopedi och reumatologi samt övrig osteoporosintresserad vårdpersonal. Intyg för ST enligt Socialstyrelsen utfärdas efter begäran. 

Tid: Preliminärt 30/3 2024

KURSDATUM PASSERAT - håll utkik på hemsidan efter nästa kurstillfälle. 

Plats: Fysisk kurs Uppsala/tockholm
PROGRAM Osteoporos grundkurs

08:00 Registrering

08:15 Välkommen och introduktion

08:30 Benbiologi - Andreas Kindmark

09:20 Paus

09:30 Epidemiologi och frakturrisklära - Kristian Axelsson

10:30 Bentäthetsmätning DXA/VFA - Andreas Kindmark

11:30 Lunch

12:30 Osteoporosutredning i praktiken/sekundär osteoporos - Märit Wallander

13:20 Paus

13:30 Behandling av osteoporos - Mattias Lorentzon

16:00 Examination

16:30 Avslutning/frågestund